Certyfikat Złoty Płatnik 2015

certyfikat_zlotyplatnik2015mn.png

 

W plebiscycie Złoty Płatnik 2015 firma UNIT LUBLIN WALDEMAR LENARTOWICZ osiągnęła najwyższe standardy dyscypliny płatniczej, spełniając wszystkie rygorystyczne kryteria procesu weryfikacyjnego. Uzyskała wysoki Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) oraz rating na poziomie powyżej CCC, a wszystkie zobowiązania płatnicze były dokonane rzetelnie i terminowo.